Povinná vizualizace projektu

Krásná paní č. 10/07: První svatba na radnici – Josefa Náprstková

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Josefa Náprstková (8.10.1838-13.9.1907) si nepotrpěla na poklony. Návštěvník neznalý demokratických poměrů v domě U Halánků se dvorně sklonil k ruce domácí paní. Ucukla. „Milostivá…“ „Náprstková,“ přerušila ho paní Josefa. „Já vím, milostpaní…“ „Náprstková,“ opakovala důrazně. „Prosím, já vím přec, milostpaní…“ „Ne, ne. Jsem prostě Náprstková. Milostpaní je dnes každá.“

Příjmení Náprstková opravdu hodně znamenalo. Pepička Křížková, dlouholetá pomocnice v podniku a v domácnosti Anny Fingerhutové, na ně čekala dlouhých šestnáct let. Když si 25. února 1875 Vojtěcha Náprstka, bohatého měšťana, pražského radního, mecenáše, zakladatele Průmyslového muzea a lidumila brala, měla malá česká Praha o senzaci postaráno. Zaměstnavatel se ženil se svou zaměstnankyní, už to bylo zvláštní, a své ano si řekli při civilním obřadu, vůbec prvním na Staroměstské radnici v Praze. Místo důstojného pána a vůně kadidla je oddával pan rada Oulehle. Absenci svatých zachránilo aspoň dvanáct apoštolů nahoře na orloji.

Po svatbě Josefa Náprstková bezděčně demonstrovala, že i vdané ženy v měšťanských rodinách, mezi něž se sňatkem zařadila, nemusí kralovat jen kuchyni. „Paní Náprstková… slučovala v sobě starosvětské tradice hospodyňské s novými názory moderní ženy,“ velebila ji Eliška Krásnohorská. Jakmile se odbyl sňatek, šla hned za svými povinnostmi. Zasedla k práci tam, kde včera přestala, nic se nezměnilo. Novomanželka bohatého muže zůstala u výdělečné činnosti a ještě na sebe vzala i spoluzodpovědnost za chod podniku s mnoha zaměstnanci. „V zimě v létě sedávala v zasklené stolici, dole ve skladu, přijímajíc a kontrolujíc tržbu, zatímco nahoře v čítárně vítal pan Náprstek návštěvy. Potřeboval-li peníze na knihy nebo muzejní předmět, došel si do pokladny k Pepičce, zanechávaje mezi hotovostí ceduličku se slovy: 200, 300 zl. – vybral Vojtěch.“ Renata Tyršová vzpomínala, že „celé řízení podniku… spočívalo na jejích bedrech.“ 

Kde jsou ti, co stále říkají, že dříve byly ženy pouze v domácnosti a rodinu živil muž? 

 
Eva Uhrová

Podrobnější článek o Josefě Náprstkové ze seriálu věnovaném příkladným ženám v minulosti najdete v časopisu Krásná paní.