Povinná vizualizace projektu

Krásná paní č. 12/06: Přítelkyně paní Charlotty – Karla Máchová

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

S rodinou T. G. Masaryka se Karla Máchová (21.10.1853 – 16.5.1920) seznámila v Americkém klubu dam brzy po jejím příchodu z Vídně do Prahy. Přátelství se prohloubilo, když se Masarykovi přestěhovali na Malou Stranu.

Dětství Karly Máchové je příběh o sirotkovi, kterého dobrá duše nenechala na pospas ulici. Karla získala kvalifikaci pro učitelky mateřských škol a v šestadvaceti, už vlastní zásluhou, ukončila externě Ústav pro vzdělání učitelek.

V dospělosti Alici Masarykové vyprávěla, „jak se učívala na ulici pod městskou plynovou lucernou, protože doma neměli na petrolej.“

Místo definitivy ji v roce 1881 překvapilo propuštění ze státních služeb. „Stýkáte se s lidmi, kteří Boha popírají,“ utrhl se na ni komisař. Nejen to. V kamrlíku na Kampě vznikal časopis Budoucnost a učitelka Máchová v něm tiskla fejetony, úvahy, povídky a překlady z angličtiny, francouzštiny a ruštiny. Chodila na schůze socialistů. Udání střídalo udání.

Když dostala nabídku vést Ženský list, časopis pro dělnické ženy, neodmítla. V letech 1901 až 1914 mu věnovala všechny síly. Kromě výdělku, nijak závratného, ji přitahovala možnost předávat své nemalé vědomosti manželkám dělníků, ženám z továren a služkám všeho druhu.

S prvními čísly Ženského listu jí vydatně pomáhala Charlotta G. Masaryková. Stala se dokonce členkou sociální demokracie a v chudých malostranských domácnostech časopis kolportovala.
Charlotta Masaryková věřila na individuální pomoc, na nutnost „oteplit hlavu i srdce,“ jak říkal Masaryk, ale zároveň doufala ve společenské sociální reformy.

Karla Máchová své čtenářky poučovala o hygieně, správném ošetřování kojenců, výchově dětí, dobré četbě, přimlouvala se za opatrovny, jesle a školky u továren a v obcích. Charlota G. Masaryková kladla Máchové na srdce: „Připomínejte vždy a při každé schůzi, aby muži nekouřili, aby se oprostili od alkoholu.“

Po skonu Karly Máchové se našel lístek z roku 1902 od profesora Masaryka z New Yorku: „Ctěná slečno Máchová! Slýchám tu častěji o Vás a vzpomínám toho, co jste nám o krajanech zde říkala“ a požádal ji, aby choti „podle potřeby laskavě pomáhala“ a osobně jí předala přiložený list, protože „není pro děti.“

V roce 1907 se do své původní vlasti rozjela s manželem také Charlotta Masaryková. Karlu Máchovou v dopise prosila: „…podívejte se na Olinku odpoledne po 2. hodině“ a přidala pár postřehů o některých Američankách.

Téměř od začátku světové války zůstala Charlotta G. Masaryková v bytě blízko Hradu sama. Navštěvovalo ji jen pár přátel, mezi nimi Karla Máchová, ačkoli tím sama sebe ohrožovala. Obě to věděly. Po slavném návratu z ciziny našel cestu také do prostého příbytku Karly Máchové, aby jí za to osobně poděkoval.

Eva Uhrová

Podrobnější článek o Karle Máchové ze seriálu věnovanému příkladným ženám v minulosti najdete v časopisu Krásná paní.