Povinná vizualizace projektu

Konference 26.2.2008 - tisková zpráva

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V úterý 26. února 2008 proběhla v Kounicově paláci v Praze tisková beseda k průběhu a závěrům projektu Rovnost šancí a média, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, realizovaného Českým svazem žen v období duben 2006 – březen 2008
Cílem projektu byla dlouhodobá medializace problematiky rovných šancí žen na trhu práce, v zaměstnání a v rodinném životě.
„Dlouhodobou medializaci problematiky rovných šancí žen považujeme za naprosto nutnou, potřebnou a zásadní. Vedou nás k tomu získané konkrétní zkušenosti z výzkumů a spolupráce s médii z posledních let a také srovnání se zahraničím, kde je tato problematika mnohem více věcí veřejnou, nezlehčovanou, seriózně pojímanou. Vzhledem k tomu, že v naší společnosti přetrvávají tendence tuto problematiku přehlížet, je spolupráce s médií v tomto projektu klíčová,“ řekla vedoucí projektu ing. Martina Hajná.


Na jaké společenské skupiny byl projekt zaměřen?
- ženy po mateřské/rodičovské dovolené
- ženy nad 45 let věku
- otcové a partneři (nerovnoměrné rozdělení povinností v rodině v neprospěch žen)
- zaměstnanci/kyně
- zaměstnavatelé - v kontextu společenské odpovědnosti vůči zaměstnancům a jejich rodinám, kdy se organizace neorientuje jen na maximalizaci zisku ale i na sociální aspekty svého podnikání, tak, aby byla podnikem pro rodinu příznivým.
- média

Co projekt zahrnoval?
- Vytvoření databáze redakcí, které se doposud této problematice věnovaly, a těch, které by byly pro tuto problematiku vhodné svým zaměřením.
- Písemné oslovení politiků u příležitosti nového roku (2x) s výzvou ke spolupráci.
- Iniciace přípravy a vydávání článků, příprava podkladových interview s ženami – (konkrétní příběhy a kauzy, které jsou čtenářsky nejatraktivnější, personifikace témat,  podávání problémů z pozice konkrétních zkušeností v konkrétním místě a čase, pokud možno na pozadí osobního příběhu).
- Vlastní materiály, které byly po dohodě poskytnuty redakcím ke zveřejnění,  nebo poskytnutí tipů při individuálních brífincích s jednotlivými redaktory. (Zaměření na kauzy  dvou žen diskriminovaných na svém pracovišti, které se rozhodly řešit svůj spor se zaměstnavatelem soudní cestou. Jejich vývoj byl od počátku podrobně sledován a publikován v médiích a byly o nich natočeny dokumentární pořady a reportáže ve všech třech celoplošných televizích a v Českém rozhlase 2 – Praha). V této souvislosti byly vznikly Příběhy z  Nekázanky, brožura vydaná ČSŽ v rámci projektu v edici Na pomoc ženám, v níž jsou aktuálně zpracovány konkrétní a skutečné příběhy a kauzy diskriminace očima advokátky JUDr. Daniely Světlíkové.
- Součástí projektu bylo monitorování denního tisku a časopisů a článků, rozhlasových a televizních pořadů, internetových příspěvků, v nichž se tato problematika  objevovala.
- Z nich bylo dvakrát v průběhu projektu vybráno 25 článků, které byly rozděleny do pěti modulů - Rodina, děti, služby, Partnerství, Ženy a zaměstnání, Práva žen, diskriminace kauzy, Ženy a politika, Ženy, projekty a EU. Tyto články se pak staly předmětem dvou kvalitativních výzkumů formou tzv. focus groups. V nich reprezentativní skupina respondentů vyjádřila své názory na to, do jaké míry články odrážejí realitu, zda je podle nich dané téma aktuální a potřebné medializovat, zda jsou články čtivé, zajímavé atd.
 
S poznatky z projektu seznámila přítomné PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., garant projektu za ČSŽ, členka expertního týmu, která je shrnula do těchto bodů:
- Kampaňovitost problematiky v médiích (např. kolem jmenování političek do vlády), nevznikl  pocit, že by redakce měly formulovanou koncepci a strategii k tématu rovných šancí žen a mužů
- Nepochopení u vedení redakcí, (hrozba vyhazovem v případě jedné šéfredaktorky), velká fluktuace v redakcích (Metro), velké vytížení redaktorů
- Přehlížení ze strany politiků – například předseda vlády Mirek Topolánek pronesl, že „každá žena má rovné šance, pokud se rozhodne nemít děti.“
- Problematika řešena převážně zpravodajsky, nedostatek názorových komentářů v denním tisku a dalších médiích
Jelikož se jedná o skutečně společensky potřebné téma, byl v závěru tiskové besedy vyhlášen druhý ročník novinářské soutěže: Kariéra je rodu ženského s mottem
Rovné šance? Ano!
Vyhlašovatelem soutěže je Český svaz žen ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a  pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Milady Halíkové.