Povinná vizualizace projektu

Tisková konference 13.12.2006

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V rámci projektu Rovnost šancí a média pod číslem CZ.04.3.07/2.2.02.1/0226
financovaného z programu JPD3
Vás zveme na

tiskovou konferenci,

na níž vystoupí dva pozoruhodní hosté.

Bývalá diplomatka Mgr. Adriana Bašovská vás seznámí s kauzou, v níž vede soudní spor s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v záležitosti diskriminace a bossingu na pracovišti.

Marian Zafirovski, otec na rodičovské dovolené, který pečuje o tři malé děti,
z nichž jedno je těžce tělesně postižené, se podělí o radosti i strasti tohoto poslání.

Oba hosté budou k dispozici pro individuální rozhovory.

Tisková konference se koná
ve středu  13. prosince 2006
od 11.00 hodin
 v Kaunicově paláci
Panská 7, Praha 1

Ing. Martina Hajná
vedoucí projektu

Bližší informace na telefonu 222 211 024, 775 913 070
e-mail: rovnostamedia@csz.cz nebo hajnamartina@csz.cz