Povinná vizualizace projektu

Tisková zpráva o projektu Rovnost šancí a média

Projekt je zaměřen na odstraňování nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na vytváření podmínek k faktickému naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, na zvýšení povědomí veřejnosti o rovnosti příležitosti a bourání vžitých stereotypů o rozdělení rolí mezi muže a ženu v rodině, ve společnosti, v zaměstnání v pražském regionu.

Tisková konference 13.12.2006

Bývalá diplomatka Mgr. Adriana Bašovská vás seznámí s kauzou, v níž vede soudní spor s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v záležitosti diskriminace a bossingu na pracovišti.

Pozvánka na tiskovou besedu 25.10.2007

Pozvánka na tiskovou besedu v rámci projektu „Rovnost šancí a média“ pod číslem CZ.04.3.07/2.2.02.1/0226 financovaného z programu JPD3 s JUDr. Danielou Světlíkovou.

Pozvánka na tiskovou konferenci 26.2.2008

Současně vás seznámíme s výsledky kvalitativního výzkumu (focus group) týkajícího se ohlasu a názorů respondentů na články v tisku, rozhlasové a televizní relace s problematikou rovných šancí. K dispozici pro novináře bude také brožura Příběhy z Nekázanky, v níž jsou aktuálně zpracovány konkrétní a skutečné příběhy a kauzy diskriminace očima advokátky JUDr. D. Světlíkové.

Konference 26.2.2008 - tisková zpráva

V úterý 26. února 2008 proběhla v Kounicově paláci v Praze tisková beseda k průběhu a závěrům projektu Rovnost šancí a média, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, realizovaného Českým svazem žen v období duben 2006 – březen 2008