Povinná vizualizace projektu

II. ročník novinářské soutěže

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Téma soutěže:

Rodina, děti, služby, Ženy a zaměstnání, Práva žen, diskriminace, kauzy o nejvýstižnější článek, reportáž, rozhovor s tématikou týkající se rovných šancí žen ve společnosti, v pracovním zařazení a v rodině, zveřejněný v centrálních novinách a časopisech, v pražských denících a v elektronických médiích v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

Porota ocení tři nejzajímavější příspěvky peněžitými odměnami ve výši 7000 Kč, 5000 Kč a 3000 Kč.

Uzávěrka soutěže je 15. 1. 2009, výsledky budou slavnostně vyhlášeny v březnu 2009.
Příspěvky ve formě výstřižků, kopií webových stránek nebo nahrané na kazetách, opatřené názvem periodika a datem vydání/vysílání/zařazení zasílejte na adresu
Český svaz žen, Projekt Rovné šance a média, Panská 7, 111 53 Praha 1.