Povinná vizualizace projektu

Za zdravé ženy a muže

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Není to tak dávno, co tisk uveřejnil výsledky rozsáhlého britského výzkumu, který ukázal, že životní role ženy ovlivňuje i její celkové zdraví. Studie potvrdila, že matky, které kombinovaly zaměstnání s mateřstvím a žily v trvalém manželském či partnerském vztahu, jsou zdravější než ženy, které se rozhodly jen pro život mezi plotnou, dětmi a manželem. 

Badatelé vycházeli z údajů Národní studie zdravotního stavu obyvatelstva o ženách narozených v roce 1946. Přes tisíc žen ve věku 54 let hodnotily svůj zdravotní stav a zároveň  badatelům sdělily, jakou práci vykonávaly a v jaké rodinné situaci se nacházely ve věku 26, 36, 43 a 53 let. 

Další zkoumanou skupinou bylo 1433 žen, kterým lékaři v 53 letech změřili tzv. BMI vypovídající o štíhlosti, nadváze či obezitě a které rovněž vypovídaly o svém pracovním zařazení a rodinném stavu v průběhu uplynulých let.

Ukázalo se, že zejména ženy, které strávily více let v domácnosti, výrazně přibývaly na hmotnosti už od 26 let. Ve věku 54 let jich mezi nimi bylo již 38 procent obézních, zatímco mezi ženami, které se kromě rodiny s dětmi věnovaly také povolání, se obezita vyskytovala jen ve čtvrtině zkoumaných případů.

Podtrženo a sečteno, čtyřiapadesátileté ženy, jež v produktivním věku vykonávaly tři role - matky, partnerky a pracovnice - byly zdravější než ženy v domácnosti. Těch se chytala spousta nemocí včetně neuróz a nadváhy, protože se míň pohybovaly a víc jedly. A jak známo, nadváha plodí vyšší krevní tlak, oslabuje játra a ruku v ruce kráčí s cukrovkou.

O půl roku dříve než se první britské respondentky narodily, v roce 1945 český časopis Rada žen psal o tom, že v domácnosti se většina žen stává egocentrická, zatímco práce mimo domov zvýší její poznání a její život se stane plnější a bohatší. "Žena v domácnosti nemnohdy duševně ustrne a je malostí denně se opakujících primitivních úkonů tak znavena a otupena, že ani není schopna účastnit se veřejného, politického nebo kulturního života…" 

Jinými slovy - autorka článku ing. arch. Vlasta Štursová považovala za vhodné, aby se ženy věnovaly nejen rodině a dětem, ale také profesi, protože to prospěje jejímu duševnímu zdraví. A jak známo, od psychiky se odvíjí též zdraví fyzické. 
Je povzbuzující po půlstoletí  číst, že trojrole, k níž český časopis doma nabádal, také britským ženám víc prospěla než uškodila. 

Nicméně i ve Velké Británii domácí práce zůstaly převážně na ženách, což některé stresovalo. Britský specialista proto doporučil, aby ženy ve větší míře přenášely domácí povinnosti také na muže.  A to hovoříme o jedné ze západních zemí, o nichž je známo, že se tam muži do chodu domácnosti běžně zapojují.  

Pěvkyně Magdalena Kožená bez obalu vypráví o tom, že její britský partner si žehlí košile, uvaří a umyje nádobí a věnuje synovi nejméně tolik času jako ona. Práci v domácnosti prostě udělá ten, kdo má právě čas. Totéž pozoruje i v jiných partnerských vztazích na západ od nás. "Českých žen je mi líto. Musí bojovat s vžitou představou o dělbě práce," řekla světová mezzosopranistka.

V českých rodinách se asi situace ještě dlouho nezmění. Svědčí o tom nejnovější výzkum, který si nechal provést Český svaz žen v součinnosti s jinými zeměmi Evropské unie.

Na dotaz, co se muži vybaví v souvislosti s otcovstvím, většina odpověděla, že radost, láska, štěstí, kamarádství (28 %). Což není k zahození, jenomže zodpovědnost, důslednost a spolehlivost byla až na druhém místě (19 %). Právě tyto vlastnosti by však dělaly z muže pravého otce. Bohužel při otázce, jak by sami sebe charakterizovali coby otce, se minimálnímu počtu mužů vybavila péče o domácnost, děti a rodinu (2 %) a úloha živitele rodiny (2 %), ačkoli o sobě tvrdili, že jsou zodpovědní (28 %) a tolerantní (20 %).

A co jim říká pojem - ideální matka? Z 1000 otců si pod ním představuje obětavost (177), ženu milující děti, rodinu a manžela (153) a pracovitou a pilnou matku (132).

Naši muži zřejmě stále nemají náladu pěchovat do pračky špinavé prádlo, balit svačinu pro školáky, plnit lednici nebo si stoupnout ke sporáku. Že by netoužili po pevnějším psychickém a fyzickém zdraví jako ženy?

Eva Uhrová