Povinná vizualizace projektu

VŠEM

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Vysoká škola ekonomie a managementu, jinak též VŠEM, působící v Praze a Ústí nad Labem, si  u pojízdných schodů na stanicích Metra zadala plošnou reklamu. Na cestující se usmívá chlapec a dívka, přičemž je u postavy "silnějšího pohlaví"  titul Ing., u postavy "slabšího pohlaví"  titul Bc.

Podle www.vsem.cz  lze na škole dosáhnout vzdělání odpovídající titulům Bc., Ing. a MBA. Proč reklama zrovna dívkám doporučuje pouze bakalářské studium, zatímco chlapci předem přisuzuje  vyšší odbornost, je záhadou. Snad by nám to  zodpověděla Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o.
 
Škola  nabízí také pracovní pozice.  Mezi nimi je asistentka týmu, v žádném případě asistent týmu, ale dál už se píše o uchazečích a kandidátech, nikoli  o uchazečkách a kandidátkách, když jde přece  o asistentku.  Čert aby se v tom vyznal.   
 
Pokud jde o odborného asistenta, je nabídka v mužském rodu. Jde jistě o lépe placené místo. Ke chvále školy budiž však řečeno, že se na  místo může přihlásit nejen uchazeč, nýbrž i uchazečka.
 
Zato nabídka nepřipouští asistenta  ředitele, nýbrž pouze asistentku ředitele. V době, kdy se už dávno  pro pana ředitele nevaří káva, neboť na ni v každém slušném podniku mají automaty, by snad i páni mohli toto místo zastávat. 
 
Škola rovněž doporučuje literaturu ke studiu. Studenti a studentky musí například projít teorii řízení lidských zdrojů, psychologii, základní práva apod.  Pokud autoři knih uvažují podobně jako zmíněná reklama, pak to dívky na VŠEM daleko nedotáhnou a navíc budou mít po absolvování zkreslené představy o možnostech svého uplatnění, ačkoli reklama hlásá, že veškeré studium, i trička s logem školy, je určeno všem.