Povinná vizualizace projektu

Metro - Aktuální anketa

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Šikana má různé tváře
Někdo se setká s mobbingem, někdo s bossingem, někdo s diskriminací podle pohlaví. Ve všech případech jde v podstatě o šikanu, o ponižování, urážení, deptání, které může mít tisíc tváří a tisíc důsledků – od komplexu méněcennosti až k sebevraždě. Když si to necháme líbit, nemá to konce, když se vzbouříme, tak většinou sami rychle skončíme. Ale to nejcennější si uchováme – svoji vlastní důstojnost, což je vlastně naše největší bohatství. Je nutné, aby se člověk takovému chování ze strany personalistů, nadřízených či kolegů postavil a obrátil se na soud. Náš právní řád na takové případy pamatuje a každý ukončený soudní spor je varováním pro další neurvalé šéfy, bezcitné kolegy a netaktní personalisty. Pomoc je také možné hledat v nejrůznějších poradnách, u psychologů a psychiatrů.

Zažila jste někdy na pracovišti diskriminaci proto, že jste žena? Pocítila jste na své kůži bossing nebo mobbing?  Zeptali jsme se v ulicích Prahy.

Marie Vránová, zástupkyně manažerky
S diskriminací se setkávám velmi často, protože pracuji v organizaci, která provozuje poradnu pro ženy, jež marně shánějí zaměstnání. Některé jsou odmítnuty proto, že mají malé děti, další zase zažili na pracovišti takové peklo, že se bojí další špatné zkušenosti a vystupují při přijímacích pohovorech tak nesebevědomě, že přednost dostane někdo jiný. Mnoha ženám je přes čtyřicet a to je další důvod, kdy přestávají být pro budoucí zaměstnavatele zajímavé. Přitom právě v tomhle věku jsou ideálními pracovnicemi – mají odrostlé děti i dost zkušeností.

Ing. Eva Milotová, ekonomka a psycholožka
S takovou diskriminací jsem se setkala hlavně v obchodních řetězcích, kde je diskriminovaný veškerý ženský personál. Některé aféry prosákly i na veřejnost a mnohé z nich byly naprosté trapné, třeba když ženy v době menstruace musely nosit čelenku. Pro některé zaměstnavatele je žena jenom stroj a na její potřeby se nehledí. Zažila jsem to i na vlastní kůži ze strany svého mužského nadřízeného. Ale radši jsem odešla, abych si uchovala duševní zdraví a do sporu jsem s ním nešla, protože mi za to nestál. 

Iva Matějková, ředitelka školy
Nikdy jsem nic takového nepoznala, protože pracuji ve školství, což je profese, kde pracuje většina žen. Ženy jsou i na vedoucích místech a to malé procento mužů, které se ve školství pohybuje, by si nedovolilo ženy diskriminovat, protože proti přesile by moc šancí nemělo. A nesetkala jsem se ani s bossingem, ani s mobbingem, tímto způsobem se chová mnohem méně žen než mužů.

MUDr. Jan Cimický, CSc.
Samozřejmě se ve své psychiatrické praxi setkávám s lidmi, kteří podobnou zkušenost mají. Většinou jde o zaměstnance zahraničních firem, kde mají šéfové jiné představy o chování svých podřízených a často je na vině jazyková bariéra, že napětí roste, protože si lidé nemohou vyříkat z očí do očí, co je trápí. Pokud jde o diskriminaci, setkávám se zpravidla s tou, která se týká věku. Například nedávno mě navštívila žena, která vyhrála konkurs a když šla podepsat pracovní smlouvu a uvedla rok narození, řekli jí, že litují a rychle se s ní rozloučili.

Slovníček
Diskriminace na základě pohlaví
Apriorní zamezení přístupu k jakýmkoliv zdrojům, možnostem a příležitostem jedinci pouze na základě jeho pohlaví, bez zjišťování a ověřování jeho individuálních schopností a možností. Například diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství.

Bossing
Psychický teror na pracovišti, který způsobují vedoucí pracovníci.

Mobbing
Systematické intrikování, šikanování, psychický teror na pracovišti, který je iniciován a řízen kolegy.