Povinná vizualizace projektu

Claudia č.34/2006 - Hledáte práci?

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Lidí, kteří hledají práci, je hodně. Spousta jich je bezradných, zmatených, spousta jich cestou za prací ztratila naději i sebevědomí. Právě pro ně jsou vedle úřadů práce zřizována různá poradenská centra. Jedno z nich provozuje Český svaz žen a je určené pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené ženy. Manažerkou celého projektu je ing. Martina Hajná.

Kde vaše centrum nejdeme, jak dlouho funguje a jak má otevřeno?
V Nekázance číslo 18, což je ulice blízko Václavského náměstí a Jindřišské věže. Otevřeno máme v pondělí a ve čtvrtek od deseti do osmnácti hodin, ve středu pak od třinácti do osmnácti hodin. Projekt byl zahájen v říjnu 2005, poradna byla otevřena téhož roku v prosinci, a v únoru proběhly i první kursy.

Jak dáváte o své činnosti vědět?
Máme informační letáčky, které jsme poskytly úřadům práce, dáváme je do mateřských škol, čekáren lékařů a podobně. Samozřejmě si o našem centru říkají samotné ženy, které už prošly našimi kursy či poradnami.

Ke komu se hlavně obracíte?
Jde nám o osoby na nebo po rodičovské dovolené, osoby pečující o závislého člena rodiny, o ženy ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, tedy např. po padesátce, se sníženou zdravotní schopností, s nedostatečným vzděláním atd.

Co jim nabízíte?
V první řadě poradenství, a to právní, sociální, kariérní a psychologické. Organizujeme přednášky a besedy, kurzy v oblasti informačních technologií, motivační kurzy zaměřené na posílení schopností a dovedností uplatnit se na trhu práce. Takže ženy se nejen naučí například ovládat počítač, ale také se hodně dozvědí o sobě - pro jaký druh zaměstnání by se hodily, jak správně vypracovat životopis a jak se chovat při vstupním pohovoru. Problémem mnoha žen je získat po mateřské dovolené sebedůvěru, uvěřit ve své vlastní schopnosti. Když se to povede, je skoro vyhráno. 

Kolik žen naši poradnu navštěvuje a kolik vaše kursy stojí?
Máme asi sto klientek a jelikož je celý projekt spolufinancován  z evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky, jsou pro uvedené cílové skupiny kursy zdarma. Největší radost máme, když žena zavolá, že už získala zaměstnání a je spokojená. Takových případů je naštěstí už hodně.
(f)