Povinná vizualizace projektu

Ženy kolem padesátky

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Deník Právo (27. 1. 2007, autor Jiří Vavroň) shrnul výsledky studie o Mezigenerační solidaritě, kterou nezávisle vydaly Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a Sociologický ústav.  

Z článku je zřejmé, že ženy mezi 45-59 lety chodí do práce, starají se o vlastní domácnost, ale současně pečují i o své staré rodiče a často i o vnoučata. V domácnostech svých rodičů pomáhají při běžných pracích, hodně času ale věnuje také hovorům se svými rodiči, aby netrpěli pocitem osamění.

Pravidelně pomáhá svým rodičům v každodenním životě 70 procent žen starších 45 let. Pro přílišnou vytíženost se ženy střední generace dostávají pak samy do sociální izolace a prohlubují se jejich zdravotní problémy. 

Ženy v tomto věku tvoří 17 procent z celkového počtu práce schopného obyvatelstva, tedy míra jejich zaměstnanosti je velmi vysoká. Z rodinných důvodů často berou fyzicky namáhavé práce, ne příliš dobře placené, často ve směnných provozech.    

Důvodů, proč české ženy ve středním věku musejí zvládat práci a několik rodin k tomu navrch, je více. Vyplývá to jednak z tradičního rozdělení rolí a ze silného pudu mezigenerační solidarity, který je v české společnosti, potažmo u českých žen, silně vyvinutý. Platit si pomocnici, která by se starala o staré rodiče, si může dovolit jen jedno procento žen a pět procent mužů.