Povinná vizualizace projektu

O projektu

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Projekt  „Rovnost šancí a média“ CZ.04.3.07/2.2.02.1/0226 je zaměřen na odstraňování nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na  vytváření podmínek k faktickému naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a  muže na trhu práce,  na  zvýšení povědomí veřejnosti o rovnosti příležitosti a bourání vžitých stereotypů o rozdělení rolí mezi mužem a ženou v rodině, ve společnosti, v zaměstnání.

Dlouhodobou medializaci problematiky rovných šancí žen na trhu práce, v zaměstnání a v rodinném životě, dobrých i špatných případů,  považujeme za naprosto nutnou, potřebnou a zásadní. Vedou nás k tomu získané konkrétní zkušenosti z výzkumů a spolupráce s médii z posledních let a také srovnání se zahraničím, kde je tato problematika mnohem více věcí veřejnou, nezlehčovanou, seriózně pojímanou.

Vzhledem k tomu, že v naší společnosti přetrvávají tendence problematiku rovných šancí žen v  zaměstnání a v rodině a konkrétní případy jejich diskriminace přehlížet, je spolupráce s  médii klíčová.  

Za důležitou při tom považujeme personifikaci témat – ukazovat problémy z pozice konkrétních zkušeností v konkrétním místě a čase, pokud možno na pozadí osobního příběhu.

Společenskými skupinami, na něž zaměřujeme svůj zájem především, jsou:

  • ženy po mateřské dovolené a čerstvé absolventky škol, které hledají složitě uplatnění a  setkávají se stále s projevy diskriminace z důvodu rodinných povinností a péče o děti
  • ženy nad 45 let věku, těžko hledající práci, přičemž hranice odchodu do důchodu se prodlužuje
  • otcové a partneři (nerovnoměrné rozdělení povinností v rodině v neprospěch žen)
  • zaměstnavatelé - v kontextu společenské odpovědnosti vůči zaměstnancům a jejich rodinám, kdy se organizace neorientuje jen na maximalizaci zisku ale i na sociální aspekty svého podnikání, tak, aby byla podnikem pro rodinu příznivým.

Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že součástí projektu a jeho popularizace je také  soutěž pro novináře pod názvem Kariéra je rodu ženského, kterou jsme vyhlásili spolu se Syndikátem novinářů ČR. Bližší informace o jejích podmínkách rádi poskytneme.

Projekt probíhá v období duben 2006 - březen 2008 a jeho garantem je Český svaz žen.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 222 211 024, 777/913 068 nebo e-mailu rovnostamedia@csz.cz