Povinná vizualizace projektu

O projektu

Projekt „Rovnost šancí a média“ CZ.04.3.07/2.2.02.1/0226 je zaměřen na odstraňování nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na vytváření podmínek k faktickému naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, na zvýšení povědomí veřejnosti o rovnosti příležitosti a bourání vžitých stereotypů o rozdělení rolí mezi mužem a ženou v rodině, ve společnosti, v zaměstnání.