Povinná vizualizace projektu

II. ročník soutěže "Kariéra je rodu ženského"!

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Český svaz žen
ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR
 

pod záštitou
poslankyně Parlamentu ČR Milady H a l í k o v é
vyhlašuje

II. ročník novinářské soutěže

Kariéra je rodu ženského

s tématem
Rovné šance? Ano!

 
o nejvýstižnější článek, reportáž, rozhovor s tématikou týkající se rovných šancí žen
ve společnosti, v pracovním zařazení a v rodině, zveřejněný v centrálních novinách a časopisech, v pražských denících a v  elektronických médiích v období
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

Porota ocení tři nejzajímavější příspěvky peněžitými odměnami
ve výši 7000 Kč, 5000 Kč a 3000 Kč.


Uzávěrka soutěže je 15. 1. 2009, výsledky budou slavnostně vyhlášeny v březnu 2009.
Příspěvky ve formě výstřižků, kopií webových stránek  nebo nahrané na kazetách, opatřené názvem periodika a datem vydání/vysílání/zařazení zasílejte na adresu
Český svaz žen, Panská 7, 111 53 Praha 1, kontaktní osoba: PhDr. Zdeňka Hajná,CSc.
Bližší informace na: 224 211 017, hajna@csz.cz.