Informační a poradenské centrum

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

 

Čtvrtý okruh – znalostí – se soustřeďuje na vybudování a realizaci činnosti Informačního a poradenského centra v Havlíčkově Brodě (InPc).

Posláním InPc je ve spolupráci s partnerskými subjekty odstraňovat bariéry znesnadňující sebevzdělání, další vzdělávání a zaměstnávání osob s omezenými možnostmi pracovního uplatnění ve specifických podmínkách města Havlíčkova Brodu a přilehlých obcích. Hledají se formy uplatňování aktivit podporujících slaďování profesního a rodinného života.

Cílem činnosti InPc je svými aktivitami posílit a zvýšit sebevědomí uživatelů, předat jim praktické informace, iniciovat změnu životního stylu, naučit samostatnosti a rozhodování v životních situacích. Nabídka aktivit by měla pomoci hledat možnosti pro sladění zájmů rodiny a potřeb zaměstnání včetně pomoci rodině při zabezpečování péče o její členy a odstraňování příčin konfliktů a jiných nepříznivých podmínek

Informační a poradenské centrum zahájilo svou činnost v říjnu 2005 při Krajském středisku ČSŽ v Havlíčkově Brodě. V prostorách střediska se podařilo vytvořit příjemné a nerušené prostředí pro všechny plánované aktivity InPc. V počátečním období se InPc soustředí na poskytování informací, individuální poradenství, konzultační semináře a kurzy.

Aktuální infomace o činnosti InPc v Havlíčkově Brodě naleznete v této části portálu:

https://www.rovnesance.cz/poradenska-centra/havlickuv-brod