Informační a poradenské centrum

Posláním InPc je ve spolupráci s partnerskými subjekty odstraňovat bariéry znesnadňující sebevzdělání, další vzdělávání a zaměstnávání osob s omezenými možnostmi pracovního uplatnění ve specifických podmínkách města Havlíčkova Brodu a přilehlých obcích. Hledají se formy uplatňování aktivit podporujících slaďování profesního a rodinného života.