Rešerše sociálních služeb

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Písemné zpracování přehledu příkladů dobré praxe, porovnání spektra a systému služeb ve vybraných zemích EU : Rešerše služeb institucionálního hlídání dětí ve vybraných zemích EU
(Německo, Švýcarsko, Rakousko)

Zpracoval: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství
Spolupráce na překladu: Eva Lábusová, Miloš Matúšek

text ve formátu .doc (197 kB)

 


Písemné zpracování přehledu příkladů dobré praxe, porovnání spektra a systému služeb ve vybraných zemích EU : Rešerše existujících forem služeb neinstitucionální péče o děti ve vybraných zemích EU (Rakousko, Německo, Francie, Velká Británie)

Zpracoval: Národní centrum pro rodinu

text ve formátu .doc (153 kB)

 


Písemné zpracování přehledu příkladů dobré praxe, porovnání spektra a systému služeb ve vybraných zemích EU : Skandinávský model veřejných služeb

Zpracovala Helena Kunstová (Český helsinský výbor)

text ve formátu .doc (104 kB)

 


Písemné zpracování přehledu příkladů dobré praxe, porovnání spektra a systému služeb ve vybraných zemích EU : Francie – systém sociálních služeb se zaměřením na péči o seniory a dospělé závislé osoby

Zpracovala Helena Kunstová (Český helsinský výbor)

text ve formátu .doc (83 kB)


Písemné zpracování přehledu příkladů dobré praxe, porovnání spektra a systému služeb ve vybraných zemích EU : Irsko – systém sociálních služeb se zaměřením na péči o seniory a dospělé závislé osoby

Zpracovala Helena Kunstová (Český helsinský výbor)

text ve formátu .doc (80 kB)