Nové modely péče o děti a další závislé osoby

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Druhý okruh – služeb – se zaměřuje na rozpracování nových modelů péče o děti a další závislé osoby na základě zahraničních zkušeností a jejich ověření u vybraných zaměstnavatelů, zřizovatelů či poskytovatelů služeb. Cílem jsou

  • nové modely služeb pro rodinu,
  • informační servis o službách,
  • návrhy potřebných legislativních a organizačních změn,
  • nabídky takových služeb, které hlavní cílové skupině pomůže k získání rovnosti v pracovním uplatnění.

V současné době se zpracovávají:

  • rešerše existujících sociálních služeb institucionálních a neinstitucionálních pro dospělé závislé osoby
  • rešerše institucionálních služeb péče o děti, vytváří se seznam poskytovatelů služeb
  • rešerše komunitního plánu HB a probíhá mapování situace v regionu se zaměřením na další závislé osoby.

Základní typy služeb institucionální i neinstitucionální formy hlídání byly zahrnuty i do výzkumných šetření (např. jaká je celková dostatečnost nabídky institucionálních a neinstitucionálních služeb, její finanční dostupnost aj.)