Rešerše sociálních služeb

Písemné zpracování přehledu příkladů dobré praxe, porovnání spektra a systému služeb ve vybraných zemích EU : Rešerše služeb institucionálního hlídání dětí ve vybraných zemích EU (Německo, Švýcarsko, Rakousko)

Nové modely péče o děti a další závislé osoby

Druhý okruh – služeb – se zaměřuje na rozpracování nových modelů péče o děti a další závislé osoby na základě zahraničních zkušeností a jejich ověření u vybraných zaměstnavatelů, zřizovatelů či poskytovatelů služeb.

Problémové oblasti v aplikaci zák. č.108/2006 Sb. o sociálních službách v praxi

Informační kampaň pro uživatele, jejich rodinné příslušníky a poskytovatele sociálních služeb o změnách, které s sebou účinnost zákona přináší je mizivá. Mediální působení formou několika minutového pořadu v ČT 1 v nedělních dopoledních hodinách je pro širokou veřejnost naprosto nedostatečná.

Písemné zpracování přehledu příkladů dobré praxe, porovnání spektra a systému služeb ve vybraných zemích EU

[více…]