Soutěž „Podnik podporující rodinu“

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Na podporu všech aktivit, které mají umožnit rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem, bude vyhlášena soutěž pro zaměstnavatele, "Podnik podporující rodinu". Idea soutěže vychází ze zkušenosti ověřené v zahraničí, že partneři, kteří dokáží skloubit rodinu a zaměstnání, jsou spokojenější a motivovanější. Nejsou tak vystaveni stresům, a to se projevuje ve zvýšené produktivitě, nižších absencích i nemocnosti. Podnik podporující rodinu je atraktivním zaměstnavatelem a mívá nižší fluktuaci.

Záměrem soutěže je zvýšení efektivity působení na zaměstnavatele ve smyslu jejich citlivosti k potřebám zaměstnanců nalézat rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem. Cílem této aktivity je ukázat cestu ke změnám strategie personální politiky, která musí zohledňovat nejen zájmy podniku, ale i potřeby zaměstnanců. Vedení zapojených podniků bude mít možnost konzultovat relevantní otázky personální strategie vztahující se k firemním aktivitám podporujícím rodinu s týmem připravených poradců.

Chceme, aby i v ČR byly oceňovány a medializovány podniky, které do personálních strategií zařazují různé formy podpory slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců (work-life balance). V západní Evropě a USA tato ocenění značně zvyšují prestiž podniku. Zaměstnanci stále častěji hledají dobré pracovní klima a pomoc při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Idea soutěže vychází z ověřené zkušenosti, že partneři, kterým zaměstnavatel pomáhá skloubit rodinu a zaměstnání, jsou spokojenější, loajálnější a motivovanější a nejsou tak vystaveni stresům. Z toho plynou zaměstnavatelům i finanční výhody:

  • nižší absence pracovníků z důvodu nemoci a péče o dítě;
  • nižší fluktuace (menší hrozba odlivu know-how ke konkurenci);
  • nižší náklady na nábor a zaškolení nového personálu;
  • tzv. „social label“ má pozitivní dopad i na odbyt;
  • vyšší výkonnost (motivovanost, loajalita k firmě);
  • větší zájem a tedy i možnost výběru kvalifikovaného odborného personálu.