Fexibilní metody organizace práce

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Hlavní náplní třetího okruhu – práce – je

  • vytvoření modelů flexibilních metod organizace práce pro malé a střední podniky (pohyblivá a zkrácena pracovní doba, práce doma apod.);
  • zavedení „teleworkingu“, při němž může zaměstnanec vykonávat práci třeba z domova, prostřednictvím telefonu, Internetu a faxu;
  • definování právních problémů a komplexní informační a zprostředkovatelský servis.

Tyto metody jsou v zahraniční obvyklé a také u nás už je používají firmy, které zjistily, že udržet si zkušené pracovníky a využívat jejich kapacity s pomocí těchto metod, je pro ně výhodnější a levnější, než shánění a zaučování nových.

V rámci tohoto okruhu byl vytvořen dotazník pro zaměstnavatele za účelem zjištění stavu slaďování profesního a rodinného života. Pokračuje kontaktování konkrétních podniků, které byly seznámeny s projektovými cíli a vyzvány ke spolupráci. Ve spolupráci s InPc Havlíčkův Brod a Úřadem práce Havlíčkův Brod byla vytipována vhodná skupina „znevýhodněných“ osob. Úřad práce Havlíčkův Brod přislíbil spolupráci při oslovení konkrétních nezaměstnaných ze zmíněné skupiny.