Soutěž „Podnik podporující rodinu“

Na podporu všech aktivit, které mají umožnit rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem, bude vyhlášena soutěž pro zaměstnavatele, \"Podnik podporující rodinu\".

Fexibilní metody organizace práce

Tyto metody jsou v zahraniční obvyklé a také u nás už je používají firmy, které zjistily, že udržet si zkušené pracovníky a využívat jejich kapacity s pomocí těchto metod, je pro ně výhodnější a levnější, než shánění a zaučování nových.