2006/3 Názory, postoje, ohlasy - Povinné dělení domácích prací

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Téměř třetina občanů z kraje Vysočina (31%) si myslí, že v občanském zákoníku by mělo být zakotveno povinné dělení domácích prací mezi partnery. Více než polovina obyvatelstva s tímto nesouhlasí (56%). Těch, kteří nevědí, je 13%.

Pro takovýto postup by byly čtyři ženy z deseti (40%) a téměř každý čtvrtý muž (23%).  

  Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně Ne Neví
muži 6% 17% 28% 38% 11%
ženy 17% 23% 26% 20% 14%

 

 

 

Každý řádek = 100%

Zdroj dat: DEMA a.s., reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 300 osob 18+ let, leden 2006 a Národním centrum pro rodinu