Směr prorodinných opatření ve firmách

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Jedním z cílů semináře, který se pod názvem “Evropská strategie zaměstnanosti - plus pro náš region” byla výměna informací, jak zkvalitnit nabídku na trhu práce, mimo jiné i jak dát šanci  těm, kteří mají na starost péči a výchovu mladé generace. Obdobně jako v případě jiných akcí, i zde byl účastníkům nabídnut soubor  dat, které vycházely z aktuálních průzkumů v kraji Vysočina a které se mimo jiné týkaly i názorů na způsoby, jak pomoci zaměstnancům - rodičům dětí ve věku do 5 let.

Směr prorodinných opatření ve firmách může být různý. Podle občanů z Vysočiny by firmy měly do své strategie zapracovat hlavně možnosti úprav pracovní doby (29%), nabídku služeb pro rodiny ve formě jeslí, školek a zabezpečeného hlídání dětí (20%) a také opatření finančního charakteru, včetně půjček či přímé peněžní výpomoci (18%).

výsledky výzkumu

Zdroj dat: DEMA a. s. reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 300 osob 18+ let, leden 2006