Motivace zaměstnavatelů k prorodinným opatřením

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V diskusích na téma, jak vtáhnout zaměstnavatele intenzivněji do prorodinné politiky, se převážně hovoří o tom, zda a jak firmy k opatřením v této oblasti motivovat.

Občané kraje Vysočina jsou přesvědčeni, že nejúčinnější impuls, který může zvýšit ochotu zaměstnavatelů zařazovat prorodinná opatření do svých strategických plánů, vede přes oblast financí. Buď formou daňovou, v podobě odpočtů či úlev (37%), nebo adresnými dotacemi, peněžními kompenzacemi či příspěvky (21%).

výsledky výzkumu

Zdroj dat: DEMA a. s. reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 300 osob 18+ let, leden 2006