2006/5 Názory, postoje, ohlasy - Preference hlídacích služeb pro rodinu

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V rámci kraje Vysočina bylo uskutečněno sociologické šetření zaměřené na sféru prorodinných služeb. Tematicky byl průzkum orientován na problematiku týkající se péče o děti a jejich hlídání v případě, že rodiče chodí do zaměstnání nebo se potřebují z nějakého důvodu vzdálit (např. něco si zařídit).

Dotazovanými osobami byli výhradně rodiče předškolních a školních dětí. V bloku otázek, věnovaných institucionálním typům služeb, jim byl, kromě jiného, předložen také stručný popis dvanácti různých typů služeb hlídání dětí s tím, aby vybrali tři takové služby, které by jim mohly nejvíce usnadnit život.

Celkově se na vrcholu žebříčku nejžádanějších služeb umístila celodenní družina pro školní děti, zahrnující kvalitní zájmové kroužky, na které rodiče přispívají (15%).  Tato služba, s otevírací dobou od 6 do 18 hodin, by velmi vyhovovala jak rodičům, kteří mají  děti školního věku, tak těm, kteří mají doma předškoláka i dítě školou povinné.

Značný zájem rodičů vzbuzuje i školka určená pro děti od pěti měsíců do zahájení školní docházky a zřizovaná podnikem buď přímo v budově podniku nebo v jejím blízkém okolí (14%) a dále také celodenní škola pro děti s možností nástupu od pěti měsíců až do ukončení školní docházky (12%). U tohoto typu služby je zvláště ceněno to, že děti plynule přecházejí z jeslí do školky, školy a družiny.

Ostatní  typy služeb pro rodinu sice také nacházejí své zájemce, avšak méně často než ty, které byly jmenovány výše.

Zdroj dat: DEMA a.s., segmentační výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 256 osob s dětmi do 15 let, únor 2006