Poradenství

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Každému se čas od času stává, že si s něčím neví rady. Platí to nejen pro situace týkající se každodenního života, ale i pro záležitosti složitější, mezi které se často řadí pracovní nebo rodinné problémy. Zatímco v prvním případě nám může pomoci naše okolí, v případě těžších nebo méně obvyklých situací je na místě požádat o spolupráci někoho, kdo vidí tyto problémy z nadhledu a odbornosti své profese.

Informačním a poradenským centrům je věnována na těchto internetových stránkách samostatná rubrika, ve které se můžete dočíst o jejich úloze, aktivitách i konkrétních programech. Tak, jako v oblasti jiných služeb, i zde platí, že kvalita služeb se bude odvíjet od kvality lidí, kteří je budou zabezpečovat.

Do popředí tudíž vystupuje otázka: Jakou vlastnost by měl mít poradce, na kterého by se občané byli ochotni obrátit, pokud by potřebovali najít vhodné zaměstnání, zvýšit si kvalifikaci nebo skloubit své zaměstnání a péči o rodinu?

Podle obyvatel Vysočiny by to měl být prvořadě profesionál, tj. člověk vzdělaný, s dostatkem informací, zkušeností z oboru a schopný řešit problémy druhých (29% odpovědí), vybavený dostatečnou dávkou empatie, porozumění a trpělivosti (22%).

výsledky výzkumu

Zdroj dat: DEMA a. s. reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 300 osob 18+ let, leden 2006