Problémy rodičů s péčí o děti

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Aktivity zařazené do projektu MOPPS se tematicky vážou na dvě hlavní oblasti, které jsou klíčové pro udržitelnost rozvoje regionu. První oblastí je trh práce, druhou rodina. Jde o to, jak vytvořit takové podmínky, aby obojí fungovalo ku prospěchu a rozvoji občanů i společnosti. 

Doposud zpracované výsledky ukazují, že rodiče, především ti zaměstnaní, se potýkají s celou řadou problémů, při jejichž řešení by přijali “pomocnou ruku”. Ta je obzvláště vítána v situacích, kdy se rodiče z pracovních, ale i jiných důvodů nemohou o dítě postarat. Že nejde o problémy nahodilé, ale v mnohých rodinách časté a zásadní, dosvědčují i odpovědi dotazovaných rodičů.

Většina rodičů (75%) potvrzuje, že se jim stává, že mají větší či menší problémy s hlídáním dítěte (dětí) v případě, že se potřebují vzdálit. Nejčastěji se do situace, která vyvolává potřebu vyřešit pohlídání dítěte (dětí), dostávají ti, kteří mají děti různého stáří, tj. jak předškolního, tak školního věku (uvedlo 86% dotázaných rodičů; z toho 18%, tj. každý šestý rodič se do takových potíží dostává velmi často).

výsledky výzkumu

prezentace výzkumu

Zdroj dat: DEMA a. s., segmentační výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 256 osob s dětmi do 15 let, únor 2006