2006/8 Názory, postoje, ohlasy - Poradenství

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Každému se čas od času stává, že si s něčím neví rady. Platí to nejen pro situace týkající se každodenního života, ale i pro záležitosti složitější, mezi které se často řadí pracovní nebo rodinné problémy. Zatímco v prvním případě nám může pomoci naše okolí, v případě těžších nebo méně obvyklých situací je na místě požádat o spolupráci někoho, kdo vidí tyto problémy z nadhledu a odbornosti své profese.

Jakou vlastnost by měl mít poradce, na kterého by se občané byli ochotni obrátit, pokud by potřebovali najít vhodné zaměstnání, zvýšit si kvalifikaci nebo skloubit své zaměstnání a péči o rodinu?

Podle obyvatel Vysočiny, by to hlavně měl být profesionál, tj. člověk vzdělaný, s dostatkem informací, zkušeností z oboru a schopný řešit problémy druhých (29% odpovědí). Téměř čtvrtina občanů si myslí, že nejdůležitější je, aby poradce byl vybaven dostatečnou dávkou empatie, porozumění a trpělivosti (22%). Někteří občané říkají, že je třeba, aby v poradnách pracovali hlavně lidé na první pohled příjemní, milí a usměvaví (13%), vyznačující se vstřícností a skutečnou ochotou pomáhat druhým (14%). Do popředí je vyzdvihována i slušnost či pravdomluvnost (10%) a také diskrétní přístup, včetně schopnosti udržet tajemství ohledně soukromých a citlivých informací o klientovi (5%).

Pro muže je podstatné, aby poradce by odborník se snahou klientovi opravdu pomoci. Ženy o něco častěji než muži vyzdvihují i roli celé řady charakterových vlastností, které podmiňují vzájemnou komunikaci a důvěryhodnost mezi občanem a odborníky poradenského střediska.

Zdroj dat: DEMA a.s., reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 300 osob 18+ let, leden 2006