2006/6 Názory, postoje, ohlasy Flexibilita na prvním místě

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Směr prorodinných opatření ve firmách může být různý. Občané v kraji Vysočina se nejčastěji shodují v tom, že firmy by se měly prioritně zaměřit na širší nabídku flexibilních typů práce, tj. nabízet rodičům předškolních a školních dětí různé možnosti úprav pracovní doby a pracovního režimu (29% odpovědí).

Značná část veřejnosti má za to, že firmy by se měly důrazněji zabývat sférou služeb ve formě jeslí, školek nebo jinak zabezpečeného hlídání dětí (20%) nebo opatřeními finančního charakteru, včetně půjček či přímé finanční výpomoci (18%). 

Každý desátý občan si myslí, že firmy by v prvé řadě měly dbát na kvalitnější komunikaci se svými zaměstnanci (10%), případně se více soustředit  na osobnostní rozvoj a vzdělávání (8%).

Nejméně často jsou firemní opatření spojována se změnami v oblasti technologií (1%).

Těch, kteří odpověděli, že nevědí, je mezi obyvateli Vysočiny 14%. 
 
Zdroj dat: DEMA  a.s., reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, široká veřejnost (300 osob 18+ let), leden 2006