2006/10 Názory, postoje, ohlasy - Příkladní zaměstnavatelé

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Když byli občané na začátku tohoto roku, prostřednictvím průzkumu, požádáni, aby uvedli zaměstnavatele v lokalitě kraje Vysočina, kteří vytvářejí dobré a příkladné podmínky pro své zaměstnance, rodiče dětí do 15 let nebo ty, kteří mají v rodině ošetřovatelskou povinnost k jiným osobám než jsou děti, většina z nich (97%) nedokázala uvést ani konkrétní firmu ani spektrum prorodinných opatření.
 
Také o soutěži, která by se zabývala uvedenou tematikou, naprostá většina obyvatel regionu (99%) nikdy neslyšela. 
 
Každý druhý občan však považuje za dobrý nápad vyhledávat a zveřejňovat firmy příznivě nakloněné rodině. Podle veřejnosti by se tím zvýšilo celkové povědomí o potřebnosti slaďování práce a rodinného života (53%), přispělo k lepší informovanosti zaměstnavatelů (56%) i k jejich větší vnímavosti k rodinným potřebám osob, které zaměstnávají (50%).   

Co může přinést zveřejňování příkladných firem

  ano ne nevím
povědomí o slaďování 53% 19% 28%
informovanost zaměstnavatelů 56% 17% 27%
vnímavost zaměstnavatelů 50% 18% 32%

(Každý řádek = 100%)

Zdroj dat: DEMA  a.s., reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS,  300 osob 18+ let, leden 2006