Seminář denní matka

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V  listopadu 2006 se uskutečnil seminář garantovaný Národním centrem pro rodinu, zaměřený do oblasti služeb pro rodinu, konkrétně na péči o děti prostřednictvím tzv. denní matky. Myšlenka, jak pomoci rodinám s malými dětmi a netradičně zaměstnat matky a otce, vznikla v Rakousku. Poznatky z průzkumu uskutečněného s cílovou skupinou rodičů s dětmi ve věku do 15 let avizují, že přenos zkušeností a zavedení obdobné služby do tuzemska by našly zájemce i v kraji Vysočina a to jak na straně poptávky, tak nabídky.

výsledky výzkumu

Zdroj dat: DEMA a. s. segmentační výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 256 osob s dětmi do 15 let, únor 2006