Poděkování

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Během roku 2006 probíhala v kraji Vysočina řada speciálních sociologických šetření. Jejich prostřednictvím byly získávány názory na současnou praxi i budoucí představy, týkající se možností, jak sladit práci, osobní život a péči o rodinu.

Rozhovory byly vedeny s muži a ženami zastupujícími širokou veřejnost, zaměstnavatele, rodiče předškolních a školních dětí a v poslední době např. také poskytovatele služeb pro rodinu a zájemce o tuto činnost.

Konec roku bývá obvykle, mimo jiného, i ve znamení bilancování. Posledním příspěvek pro tuto rubriku však není věnován údajům, procentům a grafům, ale těm, kteří nám umožnili podívat se na  problematiku kraje Vysočina z různých úhlů.

Děkujeme Vám, kteří se na přípravě výzkumů podílíte; tazatelům, kteří zodpovědně plní zadání výzkumného týmu; občanům, kteří poskytují tazatelům společnosti DEMA svůj čas, ochotu a své názory a v neposlední řadě také Vám,  kteří výsledky, poznatky a informace čtete nebo prakticky využíváte.