Družina trochu jinak

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Kromě inovativních služeb péče o děti v domácím prostředí projekt MOPPS věnuje pozornost i prorodinným službám institucionálního charakteru. Zpracování a ověření návrhu, pracovně nazývaného “Družina trochu jinak”, garantuje rozvojový partner Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství (blíže viz https://www.rovnesance.cz/DesktopDefault.aspx?tabid=145).

Obdobně jako u návrhu neinstitucionální péče o děti prostřednictvím tzv. “denní matky”, i zde byly zdrojem inspirací služby, které úspěšně fungují v zahraničí (Německo, Rakousko) a do určité míry i tuzemské školní družiny. Celodenní družina vykrývá komplexněji potřeby rodin na zabezpečení péče o děti než stávající družiny (prvořadě z hlediska časové flexibility). To znamená, že vyhovuje požadavkům rodin i tam, kde není nabídka prorodinných služeb dostatečná a nabízí zejména zaměstnaným rodičům možnost věnovat se rodině a zaměstnání vyrovnaným způsobem.

Výsledky výzkumu

Zdroj dat: DEMA a. s., segmentační výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 256 osob s dětmi do 15 let, únor 2006