Národní tématická síť

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Národní tématická síť E – Rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Národní podpůrnou strukturou iniciativy Společenství EQUAL pořádala dne 8. března 2007 diskusní setkání (blíže viz www.equalcr.cz).

Na programu byly prezentace jednotlivých organizací a projektů NTS-E (prostřednictvím písemných materiálů i osobních vystoupení). Za RP MOPPS vystoupily PhDr. Zdeňka Hajná, předsedkyně ČSŽ a PhDr. Bohumíra Jozífková, ředitelka DEMA a. s. s příspěvkem na téma “Zaměstnání ve vztahu slaďování profesního a rodinného života”.

Datově bylo vystoupení doplněno komparací výzkumných zjištění let 2000 / 2005, která signalizují posun hodnotových preferencí jak u cílové skupiny mužů, tak žen. Ohlédnutí v čase bylo zpracováno v komentované i grafické podobě tak, aby mohlo být využitelné i nad rámec diskuse Národní tématické sítě.

Výsledky výzkumu - Preference životních hodnot žen kraje Vysočina
Výsledky výzkumu - Preference životních hodnot mužů kraje Vysočina
Zdroj dat: DEMA a. s. reprezentativní výzkumy v kraji Vysočina pro MOPPS, komparace dat 2000 / 2006