Role zaměstnavatelů

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

To, že zaměstnavatelé mají při vytváření podmínek pro harmonizaci pracovního a rodinného života podstatnou úlohu, není názorové přesvědčení pouze jich samotných, ale i široké veřejnosti. Toto konstatování potvrzují i zjištění aktuálního sociologického výzkumu, uskutečněného v kraji Vysočina.

Z něj vyplývá, že dvě třetiny občanů tohoto regionu (65%) považují zaměstnavatele za důležité činitele při vytváření prorodinného klimatu ve společnosti. Ve prospěch uvedeného zjištění hovoří i to, že se celkově obecné mínění posunuje směrem pozitivním, neboť v porovnání s průzkumem z loňského roku se podíl klaných odpovědí zvýšil o 10%.

Podíváme-li se na situaci blíže, vidíme, že názorová změna (směrem kladným) je zřetelná nejen v odpovědích mužů (o 9%) i žen (o 11%), ale také u rodičů (o 11%), kteří mají doma školáky, tj. děti ve věku mezi 6 až 15 lety.

Z poznámek a z komentářů rovněž vyplývá, že zaměstnavatelé budou v centru pozornosti v kontextu s danou tematikou i nadále, např. tehdy, když půjde o oblast prorodinných služeb, např. provozování různých typů služeb péče o dítě a jejich hlídání v době, kdy jejich rodiče jsou pracovně či jinak zaneprázdněni.     

Zdroj dat: DEMA, a.s., reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 306 osob 18+ let, červen 2007