Role zastupitelů měst a obcí při vytváření prorodinného klimatu ve společnosti

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Udržitelnost rozvoje regionu se stále častěji stáčí do oblasti infrastruktury a vytváření podmínek pro život nejen ve městech, ale i v menších městečkách a obcích. Je nepopiratelné, že klíčovou úlohu zde hrají ti, kterým občané při volbách dají svůj hlas a tímto způsobem jim svěří péči o rozkvět dané lokality. A v této souvislosti jde o to, co zastupitelé udělají pro rodiny, především ty, které se starají o malé děti a o školáky. Jedna ze sociologických otázek monitoringu proto mapovala, jakou roli v tomto směru občané přisuzují svým starostům a zastupitelům.

Mezi obyvateli kraje Vysočina je o něco více těch, kteří považují roli zastupitelů ve vztahu k vytváření prorodinného klimatu ve společnosti za důležitou (41%) než těch, kteří ji označují za nedůležitou (35%). Každý čtvrtý občan však říká “nevím”, “neumím posoudit” (24%).

výsledky výzkumu

Zdroj dat: zpráva z výzkumu DEMA a. s. “Role zastupitelů při udržitelnosti  rozvoje obce / města”, březen 2006.