Názory na postavení rodiny ve společnosti

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V kraji Vysočina je 40% občanů starších 18 let přesvědčeno, že rodina má v současnosti ve společnosti dobré postavení (z toho jen 8% si myslí, že rodina má velmi dobré postavení). Každý druhý občan se vyslovuje negativně a má za to, že společnost se o rodinu buď příliš nezajímá (40%) nebo dokonce, že rodina se ocitá zcela na okraji zájmu společnosti a prožívá krizi (13%).

Zaměstnavatelé nahlížejí na postavení rodiny ve společnosti příznivěji než tzv. široká veřejnost. Podle poloviny z nich má rodina postavení dobré (49%), podle třetiny nikoliv (31%). Každý pátý zaměstnavatel (20%!) si však neumí v tomto ohledu udělat konkrétní obraz; říká, že neví.

výsledky výzkumu

Zdroj dat: DEMA a. s. reprezentativní výzkumy v kraji Vysočina pro MOPPS, široká veřejnost (300 osob 18+ let), leden 2006 a zaměstnavatelé (100 firem), únor 2006

Ke stažení | Názory na postavení rodiny ve společnosti
Dema 02/2006