2006/2 Názory, postoje, ohlasy - Informovanost občanů o iniciativě EQUAL

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

I když projekt zaměřený na slaďování práce s péčí o rodinu, pro jehož realizaci byl vybrán kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod, má za sebou pouze počáteční, přípravné fáze, doslechlo se o něm již 5% obyvatel regionu. Obvykle jde o občany s vyšším vzděláním a z větších měst.

Zdrojem informací o záměrech organizací sdružených okolo projektu byl sice nejčastěji regionální tisk, ale někteří občané se o připravovaných aktivitách dověděli i odjinud, např. z internetových stránek, v práci, ve škole nebo v rámci seminářů a jednání na úřadech.

Občany nejvíce zaujala skutečnost, že se projekt věnuje otázkám sebevzdělání a pracovního uplatnění, klade si za cíl pomoci rizikovým skupinám obyvatelstva a hledá způsoby, jak zajistit fungující a dostupné služby pro rodiny s dětmi předškolního a školního věku. Pozitivně byla přijímána i skutečnost, že nejde o krátkodobou či teoretickou záležitost, ale o víceletou a úzkou součinnost s městem Havlíčkův Brod.

výsledky výzkumu

Zdroj dat: DEMA,a.s., reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, 300 osob 18+ let, leden 2006.

Ke stažení | 2006/2 Názory, postoje, ohlasy - Informovanost občanů o iniciativě EQUAL
Dema 01/2006