Realizace v plném proudu

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

I když je projekt na začátku, realizace prvního okruhu - myšlení a hodnot - je v plném proudu. V této fázi jsou pochopitelně nejdůležitější výzkumy, které osloví veřejnost, rodiny, zaměstnavatele, poskytovatele služeb, instituce, zástupce státní správy, samosprávy, médií, vzdělávacích, kulturních a osvětových institucí a organizací. Cílem je zjistit

  • aktuální potřeby cílových skupin a jejich postoje k rozdělení rolí v rodině, · jak ovlivňují vztahy v rodinách,
  • vliv změn a nových nároků v regionu na fungování rodiny, včetně ekonomického zabezpečení;
  • stav schopnosti a ochoty přizpůsobit se ve prospěch rodiny i vlastního uplatnění;
  • existenci podpůrných služeb, jejich dostupnosti a reagování na potřeby;
  • úroveň a dostupnost informací atd.

Výzkumy respektují strategii vyplývající z komunitního plánování sociálních služeb v Havlíčkově Brodě, plány rozvoje kraje a vzdělávací soustavy. Výsledky budou využívány nejen při propagaci projektu, při styku s médii, aby byla veřejnost, firmy, státní orgány i zahraniční partneři informováni o všech stránkách profesní orientace a rodinného života občanů kraje Vysočina, speciálně Havlíčkova Brodu a okolí. Poslouží k zmapování situace v regionu pro lepší pochopení situace, jako zdroj informací pro tvorbu plánovaného modelu. Poslouží i těm institucím a aktérům, kteří se budou chtít s námi podílet na tvorbě modelového programu slaďování zaměstnání a rodiny.