Proč právě Havlíčkův Brod?

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V krajském středisku ČSŽ v Havlíčkově Brodě vzniklo v rámci I. kola IS EQUAL pilotní poradenské centrum, kde se ověřovala Metodika 4 – Řešení služeb a projednávaly postupy pro dobré fungování poradenského centra.

Proto zde ČSŽ hledal partnery, kteří by se podíleli na plnění společných cílů.

Město Havlíčkův Brod přijalo nabídku ústředí Českého svazu žen na účast v projektu, protože v mnoha ohledech navazuje na závěry pracovních skupin v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, zejména služeb pro rodiny.