První kroky od teorie k praxi v Havlíčkově Brodě

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Při krajském středisku Českého svazu žen kraje Vysočina vznikla pracovní koordinační skupina, jejíž základ tvoří zástupci Českého svazu žen, Města Havlíčkův Brod, společnosti ETERIA s.r.o. a zástupci cílových skupin, např. Okresní agrární a Hospodářské komory a úřadu práce. Další členové budou přibývat podle toho, jak se bude projekt vyvíjet. Spolupráce je založena na vzájemné informovanosti a komunikaci a je zcela dobrovolná.

Projekt se nesnaží vytvořit konkurenční prostředí, ale koordinovat činnosti a informace tak, aby je mohly využívat všechny zúčastněné skupiny a výsledek byl výhodný pro všechny.

S pomocí takové koordinace lze rozvíjet služby, schopnosti nezaměstnaných lidí, zlepšovat dostupnost informací, zvyšovat možnosti pracovního uplatnění a zároveň sladit zájmy profese a rodiny a předcházet partnerským a rodinným problémům.