Komu je projekt určen?

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Tzv. cílovým skupinám projektu.

Jsou to především rodiny s pečovatelskými závazky (děti a další závislé osoby), osoby s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a pracovního uplatnění především ženy a to ženy na venkově, v oblastech se špatnou dopravní infrastrukturou, ženy v oblastech ohrožených vysokou nezaměstnaností, ženy znevýhodněné na trhu práce (především ženy zaměstnané péčí o domácnost a děti a připravující se na návrat na trh práce, ženy mající problémy získat zaměstnání, ženy znevýhodněné na trhu práce z důvodů věku (ženy nad 50 let), nedostatečné kvalifikace, absence pracovních návyků) a též muži v obdobných životních situacích, ale také zřizovatelé a poskytovatelé služeb, zaměstnavatelé, státní správa a samospráva, média.