Rozvojové partnerství EQUAL

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Český helsinský výbor, DEMA a.s., VUSTE ENVIS spol. s r.o., Národní centrum pro rodinuRENTEL a.s., Agentura TIS spol. s r.o., Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, KD Software, ADV spol. s r.o., Expertis Praha spol. s r.o., Město Havlíčkův Brod.

Partnerské organizace spolupracují na přípravě a realizaci aktivit, které přispívají k naplnění modelového programu prostřednictvím čtyř tematických okruhů: okruhu myšlení a hodnot, okruhu služeb, okruhu práce a okruhu znalostí, jejichž cílem je především:

  • změna stereotypních postojů k rozdělení rolí v rodině mezi muže a ženy,
  • vytvářet a zavádět nové a zlepšovat existující služby podle potřeb uživatelů,
  • zavádět nové pracovní podmínky a postupy s využitím informačních a komunikačních technologií ve spolupráci se zaměstnavateli, státní správou a samosprávou,
  • odstraňovat překážky v sebevzdělávání a zaměstnávání osob s omezenými možnostmi uplatnění, zlepšovat dostupnost a formy poradenských služeb a podpořit rozvoj vzdělávacího systému