Český svaz žen a současnost iniciativy EQUAL

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V rámci iniciativy EQUAL zpracoval ČSŽ ve II. kole projekt Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina, který navazuje na závěry předchozího projektu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavním záměrem projektu je vytvořit a realizovat modelový pilotní program v Havlíčkově Brodě, který by měl pomoci zlepšit kvalitu života vytvářením podmínek pro sladění zájmů zaměstnání a rodiny.

Předpokládáme, že kromě pomoci osobám s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a pracovního uplatnění (např. mladým matkám s malými dětmi, ženám na venkově, mužům v obdobné životní situaci, např. pečujícím o dítě nebo jinou závislou osobu, oslovíme také zaměstnavatele, úředníky státní správy, místní samosprávy a další, kteří se budou chtít zapojit do tvorby tohoto modelu. Následně bychom chtěli poskytnout tento model v modifikované podobě i ostatním městům kraje,“ charakterizuje projekt Zdeňka Hajná, předsedkyně ČSŽ.
Projekt byl zahájen v srpnu 2005 a bude probíhat do června 2008. ČSŽ jej realizuje společně s organizacemi, které mají dlouholeté zkušenosti v oboru a tvoří tzv. rozvojové partnerství projektu EQUAL. Významným partnerem tohoto projektu je Město Havlíčkův Brod. Rozvojové partnerství bude čerpat ze zkušeností mezinárodních partnerů ve Švédsku a Španělsku, kde jsou v této oblasti na mnohem vyšší úrovni.