Co je EQUAL?

Anglický výraz Equal znamená rovný, rovnoprávný. Je to název jedné ze čtyř iniciativ Evropského společenství, které jsou v plánovacím období 2000 – 2006 spolufinancované ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství EQUAL, spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu, je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti.

Český svaz žen a historie iniciativy EQUAL

Český svaz žen se do iniciativy EQUAL zapojil jako hlavní řešitel projektem „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života-partnerství v rodině“ již v roce 2002. Na realizaci se pod vedením ČSŽ podílelo 27 subjektů z celé České republiky. Byly to další nevládní ženské organizace, odborové, výzkumné, vzdělávací, informační, osvětové organizace a poradenská centra a firmy.

Český svaz žen a současnost iniciativy EQUAL

V rámci iniciativy EQUAL zpracoval ČSŽ ve II. kole projekt Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina, který navazuje na závěry předchozího projektu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Rozvojové partnerství EQUAL

Partnerské organizace spolupracují na přípravě a realizaci aktivit, které přispívají k naplnění modelového programu prostřednictvím čtyř tematických okruhů: okruhu myšlení a hodnot, okruhu služeb, okruhu práce a okruhu znalostí, jejichž cílem je především.

Komu je projekt určen?

Jsou to především rodiny s pečovatelskými závazky (děti a další závislé osoby), osoby s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a pracovního uplatnění především ženy a to ženy na venkově, v oblastech se špatnou dopravní infrastrukturou, ženy v oblastech ohrožených vysokou nezaměstnaností...

První kroky od teorie k praxi v Havlíčkově Brodě

Při krajském středisku Českého svazu žen kraje Vysočina vznikla pracovní koordinační skupina, jejíž základ tvoří zástupci Českého svazu žen, Města Havlíčkův Brod, společnosti ETERIA s.r.o. a zástupci cílových skupin, např. Okresní agrární a Hospodářské komory a úřadu práce.

Proč právě Havlíčkův Brod?

V krajském středisku ČSŽ v Havlíčkově Brodě vzniklo v rámci I. kola IS EQUAL pilotní poradenské centrum, kde se ověřovala Metodika 4 – Řešení služeb a projednávaly postupy pro dobré fungování poradenského centra.