Modelový Manuál

Předkládáme Vám Modelový manuál podpory slaďování profesního a rodinného života, který byl realizován v rámci programu Iniciativy Equal II v kraji Vysočina od 2.8.2005 do 31.7.2008. Některé výstupy ( zejména týkající se legislativy) jsou poplatné době vzniku příslušného výstupu. Vzhledem k tomu, že projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR jsou produkty v souladu s principy Iniciativy Společenství EQUAL volně šiřitelé. Případní zájemci kontaktujte předkladatele projektu – Český svaz žen na e-mailové adrese – info@csz.cz.