Hlavní aktivity mezinárodní spolupráce

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Partneři mezinárodní části projektu se spojili pod společný projekt s názvem Balancing Life in Europe. Mezi hlavní aktivity projektu patřily tyto aktivity: 3 Tématické semináře, 3 Studijní návštěvy, Studie - příklady dobré praxe, společný web na adrese https://www.rovnesance.cz/balancing-life a podpůrné aktivity (Řídící výbor, externí evaluace projektu).

Tématické semináře:

1. Tématický seminář na téma zapojování občanů do veřejného živopta (v oblasti rovných přlležitostí a slaďování) 21.02.2006 - Sevilla, Španělsko.

2.Tématický seminář na téma posilování občanů a slaďování, 23.05.2006 - Karlstad, Švédsko.

3.Tématický seminář na téma Slaďování profesního a rodinného života, 16.03.2007 - Havlíčkův Brod, ČR

Další informace v angličtině zde.

Studijní návštěvy:

1. Služby pro rodinu - komunitní služby: Havlíčkův Brod, ČR (23 - 24.03. 2006)

2. Služby pro rodinu, veřejná podpora a rovné příležitosti: Malaga - Španělsko (14 - 15.05. 2007)

3. Služby pro rodinu, zaměstnanost a družstva: Varmlands, Švédsko (25 – 26. 09. 2007)

Další informace v angličtině zde.

Studie

Důležitou součástí spolupráce byly tzv. Studie – vybrané modely / příklady dobré praxe z jednotlivých zemí. Partneři se dohodli na základním obsahu modelové studie a každá země si vzala na starost jednu ze tří tematických oblastí: Česká republika služby pro rodinu, Španělsko zapojování občanů a Švédsko posilování občanů skrze vzdělávání (empowerement). Každý partner měl možnost komentovat modely z hlediska vlastní praxe a zkušeností.Jádro studií vyšlo v Sešitu č.17 (edice ČSŽ Na pomoc ženám) .

Studie v angličtině ke stažení.

Studie v češtině ke stažení.