Nadnárodní partneři projektu MOPPS

Principy partnerství a nadnárodní spolupráce jsou v projektech CIP Equal neoddělitelně propojeny. Je logické, že projekty, nichž se finančně podílí ESF, musí mít „evropský“ charakter, protože jde o řešení, která mají prospět více zemím, a jak lépe toho dosáhnout, než výměnou zkušeností a porovnáváním individuálních přístupů. Neméně důležitým hlediskem je objektivizace projektů realizovaných v různých zemích a tedy v různých podmínkách. Rozvojová partnerství v jednotlivých zemích spojují subjekty s různými expertizami v zájmu komplexního pohledu na řešenou problematiku. Nadnárodní partnerství pak propojí RP všech participujících zemí a vzniká velký potenciál s korigujícím efektem, zejména v případech, kdy jednotlivé národní RP mohou buď zacházet do extrémů, nebo znovu vymýšlet už vymyšlené.

Hlavní aktivity mezinárodní spolupráce

Partneři mezinárodní části projektu se spojili pod společný projekt s názvem Balancing Life in Europe. Mezi hlavní aktivity projektu patřily tyto aktivity: 3 Tématické semináře, 3 Studijní návštěvy, Studie - příklady dobré praxe, společný web na adrese https://www.rovnesance.cz/balancing-life a podpůrné aktivity (Řídící výbor, externí evaluace projektu).

Externí evaluace

K dispozici je aktuálně externí evaluační zpráva, a to jak v angličtině tak v češtině.