Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Státy, smluvní strany této úmluvy, konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osoby a v rovnoprávnost mužů a žen, konstatujíce, že Všeobecná deklarace lidských práv potvrzuje zásadu nepřípustnosti diskriminace.

[více…]

Úmluva o politických právech žen

Smluvní strany, přejíce si provádět zásadu rovnoprávnosti mužů a žen, obsaženou v Chartě Organizace Spojených národů, uznávajíce, že každý má právo účastnit se vlády své země přímo nebo svobodně zvolenými zástupci a že každý má právo na stejný přístup k veřejné službě ve své zemi,

[více…]

Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen

Státy, smluvní strany tohoto Protokolu, konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a v rovná práva mužů a žen.

[více…][více…][více…]

Ženy na trhu práce: Z výsledků výzkumů veřejného mínění v letech 2000 a 2003

V roce 2000 bylo uskutečněno sociologické šetření zaměřené na pracovní uplatnění žen. Jeho cílem bylo zmapovat, jakou mají občané zkušenost s nezaměstnaností a s hledáním práce, co mohou a jsou ochotni akceptovat, kde vznikají překážky.

[více…]